Helsingborg historia

Historia

Helsingborg är en av Sveriges äldsta städer. Redan år 1085 kan man säga att staden Helsingborg grundades. Det strategiska läget, som den plats i Sverige som ligger närmast Danmark, gjorde att det tidigt anlades en marknadsplats på platsen där Helsingborg ligger idag. Redan för 700 år sedan anlades ett mäktigt slott i Helsingborg. Den del av detta stora slott som ännu idag finns kvar är ett cirka 35 meter högt torn som kallas “Kärnan”. Slottet var en viktig borg i dåtidens Danmark, men när Skåne blev svenskt på 1600-talet genom Freden i Roskilde bestämdes att slottet skulle rivas.

Under 1800-talet började den omfattande exporten av spannmål från de rika jordbruksbygderna i Skåne med omnejd. Helsingborgs hamn växte i och med det till en av de viktigaste hamnarna i Sverige.

En mycket stor arbetsgivare är idag IKEA. Denna multinationella butikskedja har sitt huvudkontor förlagt i Helsingborg. En annan stor verksamhet startades av Henry Dunker som allmänt kallades “galoschkungen”. Han startade det mycket framgångsrika företaget Tretorn i Helsingborg. Senare donerade Henry och hans fru Gerda medel till Helsingborg stad så att det berömda Dunkers hus kunde uppföras. Dunkers hus är Helsingborgs fantastiskt vackra kulturhus.

Under 1900-talet utvecklades den enorma trafikeringen av färjor mellan Sverige och Danmark. Här transporteras mängder av turister och deras bilar över Öresund för att de sedan skall kunna fortsätta sin resa ner i Europa mot länderna kring Medelhavet. Idag väljer många människor att istället åka över bron till Danmark. Färjetrafiken är dock fortfarande mycket omfattande och de företag som trafikerar sträckan mellan Helsingborg och Helsingör är Scandlines, ACE Link och HH-Ferries.